Bảo Hộ Thương Hiệu, Nhãn Hiệu, Bản Quyền, Sáng Chế tại Việt Nam và Quốc Tế

» Lĩnh vực hoạt động » Luật sư pháp lý Bất động sản - Chuyển nhượng dự án

Luật sư pháp lý Bất động sản - Chuyển nhượng dự án

Với hơn 15 luật sư về bất động sản và những chuyên gia khác trong 3 văn phòng, việc hành nghề về Bất động sản của chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng khắp cả nước bất kỳ khi nào họ cần đến.

1. Bất động sản

    Được biết đến trong việc xử lý các giao dịch với đủ tầm cỡ và mức độ phức tạp, chúng tôi đại diện cho các công ty lớn, các nhà phát triển vùng và quốc gia, các quỹ cổ phần tư nhân, các nhà đầu tư về quyền sở hữu, sử dụng và bỏ vốn đối với bất động sản (đối với nhà ở, du lịch, cơ sở hạ tầng, khách sạn, thương mại, v.v.). Làm việc song song với các luật sư thuế của chúng tôi, chúng tôi có được sự tán dương về năng lực trong lĩnh vực quỹ đầu tư bất động sản, đặc biệt là trong việc gây quỹ xuyên biên giới.

Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc mua, bán, bỏ vốn, tái cơ cấu nợ và tái cơ cấu, phát triển, đầu tư bởi các thực thể nước ngoài, thuê lại, thuê và sử dụng đất, xây dựng, phát triển và dự án, liên doanh, tái cấu trúc thuế, nợ khó đòi và đầu tư vốn cổ phần, tái cấu trúc tài chính & phá sản, v.v. Trong mấy năm vừa qua, các luật sư bất động sản của công ty chúng tôi liên tục được các tạp chí Legal 500, Chambers & Partners, ALB và nhiều tạp chí khác xếp hạng là một trong những luật sư cá nhân hàng đầu ở Việt Nam về bất động sản và dự án cơ sở hạ tầng.

    Các luật sư về bất động sản của chúng tôi tư vấn về các vấn đề phức tạp với sự đáp ứng phi thường – một sự kết hợp đã tách chúng tôi ra khỏi những hầu hết những công ty luật khác tại Việt Nam.
Chúng tôi thể hiện sự hiểu biết thấu đáo về các mục tiêu của khách hàng bằng cách mỗi luật sư cộng sự giám sát một việc, kết hợp một đội ngũ luật sư và trợ lý pháp lý đầy kinh nghiệm và tiết kiệm chi phí để quản lý dự án đó. Bằng cách điều hành mỗi nhóm một cách cẩn thận, chúng tôi có thể duy trì chất lượng và kiểm soát chi phí và một phong cách làm việc linh hoạt.
Chúng tôi cũng làm việc tốt như vậy với khách hàng trong lĩnh vực bất động sản và những người mà mô hình kinh doanh của họ lấy bất động sản làm tài sản chiến lược chính.
Chúng tôi hợp tác thường xuyên với các Bộ phân hành nghề khác của OPIC & ASSOCIATES, bao gồm Thuế, và Lao động và Việc làm, cùng với nhiều Bộ phân lĩnh vực hành nghề khác, để cung cấp các dịch vụ thuần thục và có phối hợp cho khách khàng, đối với bất kỳ nhu cầu giao dịch nào.
 

a. Mức phí của chúng tôi

 
    Các luật sư về tái cơ cấu nợ trong bất động sản của chúng tôi đại diện cho bên cho vay và bên vay trong việc chuyển nợ trong bất động sản khắp cả nước. Chúng tôi có nguồn lực rộng rãi để xử lý các khoản nợ khó đòi cho cả người cho vay lẫn người vay.
 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tái cơ cấu nợ khó đòi và thu hồi các tài sản thế chấp bằng phương tiện pháp luật hoặc phi pháp luật
 • Tư vấn cho những người cho vay và các nhà đầu tư là các thể chế về thỏa thuận tiền tái cơ cấu nợ và các vấn đề khác trong việc tránh trách nhiệm của người cho vay
 • Tư vấn cho khách hàng đang đối phó với các trục trặc tài chính đối với bên thứ ba, bao gồm các ngân hàng và những cơ sở tài chính khác đang gặp trục trặc
 • Đại diện cho khách hàng trong việc tịch thu tài sản thế chấp của tòa án và các thủ tục thu hồi tài sản thế chấp
 • Tư vấn cho khách hàng trong việc thương lượng và tái cơ cấu các dự án bất động sản gặp trục trặc, quy hoạch và chiến lược về thuế, bao gồm tái tổ chức và bỏ vốn hay đầu tư mới
 • Tư vấn về bất động sản cho những vụ vỡ nợ, bao gồm việc hoãn thi hành án tịch thu tài sản thế chấp, trừ nợ, chế độ ưu đãi, chuyển nhượng lừa đảo, mua lại bằng vốn vay, và khả năng của con nợ sở hữu tài sản hay người được ủy thác để nhận hay từ chối việc cho thuê và các hợp đồng được thi hành
 • Tư vấn cho khách hàng về việc tái cơ cấu nợ bên ngoài việc phá sản, bao gồm việc cơ cấu và thực hiện các thỏa thuận điều chỉnh nợ, trao đổi và bán tài sản, và chuyển nhượng thay cho tịch thu tài sản thế chấp.

b. Cho Thuê

Các luật sư hành nghề về Bất động sản của chúng tôi có kiến thức và kỹ năng để xử lý cơ cấu tài chính của những vụ cho thuê văn phòng và thương mại phức tạp trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả việc bán/thuê lại.

2. Tư vấn chuyển nhượng dự án

    Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng. Một là, doanh nghiệp đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. Hai là, doanh nghiệp đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng dự án nếu việc chuyển nhượng đem lại lợi ích hơn là sử dụng dự án. Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng dự án sẽ đặt ra không ít các khó khăn, vướng mắc. Do đó, nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, đặc biệt giúp doanh nghiệp định hướng cách thức thực hiện chuyển nhượng đạt lợi ích và hiệu quả cao nhất OPIC & ASSOCIATES cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án. Với kinh nghiệm trong việc tư vấn hàng trăm thương vụ chuyển nhượng dự án thành công cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. OPIC & ASSOCIATES tin tưởng rằng sẽ là đơn vị tư vấn pháp lý tin cậy, chuyên nghiệp khi doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng dự án:

a. Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án của OPIC & ASSOCIATES

 • Tư vấn các quy định pháp lý về việc chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng dự án, phương thức, phương án chuyển nhượng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, đánh giá tình trạng pháp lý, hồ sơ pháp lý của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn và đánh giá, dự liệu các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án độc lập với pháp nhân công ty hoặc chuyển nhượng dự án găn liền với chuyển nhượng công ty, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần;
 • Tư vấn các vấn đề về thuế phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn hình thức thanh toán, thu xếp vốn, kết nối hỗ trợ vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong giao dịch chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và tuân thủ chế độ báo cáo, công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc mua bán doanh nghiệp;
 • Tư vấn, đàm phám về các giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng doanh nghiệp, soạn thảo hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng, mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần;
 • Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các văn bản pháp lý về tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp;
 • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b. Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chuyển nhượng dự án nộp tại cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án (đối với dự án khu đô thị mới và dự án nhà ở cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh là Sở Xây dựng, đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cơ quan đầu mối thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định);

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước đầu mối thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tục bàn giao khi chuyển nhượng dự án giữa chủa đầu tư cũ và chủ đầu tư mới

Bước 1: Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư mới và chủ đầu tư cũ phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án và hoàn thành việc bàn giao dự án. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án ngay sau khi nhận bàn giao;Chủ đầu tư cũ bàn giao cho chủ đầu tư mới toàn bộ hồ sơ dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ. Việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bước 2: Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương, một đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án) về việc chuyển nhượng dự án và quyền lợi của khách hàng.

c. Hồ sơ chuyển nhượng dự án

 • Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ;
 • Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ dự án đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu tư mới;
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;
 • Hồ sơ của chủ đầu tư mới bao gồm:

            - Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản;

            - Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết.

            -  Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới;

Chuyển nhượng dự án gắn liền với việc chuyển nhượng, mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần: Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với OPIC & ASSOCIATES để được tư vấn chi tiết phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự - Hãng luật uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

 Đến với chúng tôi Quý khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ pháp lý theo một cách chuyên nghiệp hoàn toàn mới mẻ.

 Luật sư, chuyên viên giàu uy tín, nhiệt tình, chuyên nghiệp. Tốc độ xử lý hồ sơ nhanh chóng, thực thi các vụ việc chuẩn xác, luôn bảo vệ khách hàng đến cùng.

 Sẵn sàng đưa ra các giải pháp pháp lý toàn diện, tiên phong, bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng.

------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH OPIC VÀ CỘNG SỰ

Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, số 188 Vạn Phúc (ngã tư phố Tố Hữu - Vạn Phúc), quận Hà Đông

Hotline: 09 781 781 85 - 024 7309 8686

Văn Phòng TP HCM: Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tông, Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0902 1985 79 - 1900 6577 

Email: Luatsu@opic.com.vn

54v2

Tin cùng loại

Tư vấn pháp luật hình sự dân sự - hôn nhân gia đình

Là một trong những dịch vụ pháp lý uy tín hàng đầu của Opic. Chúng tôi tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc trong lĩnh vực hôn nhân gia đình linh hoạt, Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Pháp luật Thuế - Kế toán

Bộ phận Thuế của OPIC & ASSOCIATES tập trung vào việc giúp khách hàng giảm một cách hợp pháp đến mức tối thiểu số thuế liên quan đến các giao dịch và các hoạt động kinh doanh của họ, và giải quyết những tranh chấp với cơ quan thuế Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp tố tụng – thu hồi nợ

Cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật mà ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được tư vấn. Đưa ra những giải pháp cho một công việc, hành vi cụ thể.

Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đặc biệt việc vi phạm nhãn hiệu là một trong các vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp cũng như lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu.